GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

 

 

XII MANEWRY RATOWNICZE
"MASÓWKA - 2"
Jelenia Góra        17-19 maja 2011

 


PRZED MANEWRAMI


AKTUALNOŚCI:11.05.2011

Podajemy ramowy program manewrów.

 

RAMOWY PROGRAM MANEWRÓW ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH

 

 

Dzień 1

 

11:00-14:00       

Przyjazd uczestników manewrów na teren JRG nr 1 w Jeleniej Górze.

14:30-15:30       

Odprawa techniczna.

15:30-16:00       

Przejazd uczestników manewrów do miejsca zakwaterowania.

16:00-17:00       

Zakwaterowanie.

17:00-18:30       

Zespoły o numerach od 01 do 28 – wykład

 

Zespoły o numerach od 29 do 48 –  kolacja

19:00-20:30       

Zespoły o numerach od 01 do 28 – kolacja

 

Zespoły o numerach od 29 do 48 – wykład

21:00-                

Nocne zajęcia praktyczne w terenie. Nocleg.

 

 

Dzień 2

 

07:30-08:00       

Pobudka. Toaleta poranna.

08:00-10:00       

Śniadanie.

09:00-20:30       

Zajęcia praktyczne w terenie (w trakcie zajęć obiad).

21:00-24:00       

Kolacja.

24:00-                

Nocleg.

 

 

Dzień 3

 

06:45-07:15       

Pobudka. Toaleta poranna.

07:15-09:00       

Śniadanie.

09:15-14:00       

Zajęcia praktyczne.

14:00-15:00       

Omówienie manewrów.

15:00-16:00       

Obiad i wykwaterowanie

16:00-                

Wyjazd uczestników manewrów.

 

RAMOWY PROGRAM MANEWRÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA DLA DOWÓDCÓW

 

 

Dzień 1

 

11:00-14:00       

Przyjazd uczestników manewrów na teren JRG nr 1 w Jeleniej Górze.

14:30-15:30       

Odprawa techniczna.

15:30-16:00       

Przejazd uczestników manewrów do miejsca zakwaterowania.

16:00-17:00       

Zakwaterowanie.

17:00-18:30       

Kolacja

19:00-20:30       

Wykład

21:00-                

Możliwość udziału w roli obserwatorów w nocnych zajęciach praktycznych w terenie. Nocleg.

 

 

Dzień 2

 

08:00-09:00       

Pobudka. Toaleta poranna.

09:00-10:00       

Śniadanie.

10:00-10:30

Wykład – organizacja miejsca zdarzenia

10:30-10:45

Wykład – dowodzenie, fazy, służby

10:45-11:00

Wykład – zasady i cele segregacji

11:00-11:30

Przerwa

11:30-12:00

Wykład – aspekty psychologiczne

12:00-12:30

Wykład – plany operacyjne

12:30-13:00

Dyskusja

13:30-14:30

Ćwiczenia z segregacji poszkodowanych

14:30-16:00

Obiad

16:00-16:45

Grupa 1 – zajęcia aplikacyjne z organizacji miejsca zdarzenia

 

Grupa 2 – warsztaty psychologiczne

 

Grupa 3 – studium przypadku

17:00-17:45

Grupa 1 – studium przypadku

 

Grupa 2 – zajęcia aplikacyjne z organizacji miejsca zdarzenia

 

Grupa 3 – warsztaty psychologiczne

18:00-18:45

Grupa 1 – warsztaty psychologiczne

 

Grupa 2 – studium przypadku

 

Grupa 3 – zajęcia aplikacyjne z organizacji miejsca zdarzenia

19:00-20:00

Dyskusja. Przydział zadań na ćwiczenia dnia następnego.

21:00-24:00       

Kolacja.

24:00-                

Nocleg.

 

 

Dzień 3

 

06:45-07:15       

Pobudka. Toaleta poranna.

07:15-09:00       

Śniadanie.

09:15-14:00       

Zajęcia praktyczne.

14:00-15:00       

Omówienie manewrów.

15:00-16:00       

Obiad i wykwaterowanie

16:00-                

Wyjazd uczestników manewrów.

 


19.04.2011

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ratownictwa medycznego w zdarzeniach masowych w pragmatyce KSRG

pobierz


01.04.2011

W związku z zapytaniami informujemy, że osoby przyjeżdżający na manewry (zarówno członkowie zespołów ratowniczych, jak i kadra dowódcza) zabierają ze sobą kompletne umundurowanie bojowe, w którym realizują wszystkie zadania praktyczne.


26.03.2011

Informujemy że XII manewry ratownictwa medycznego odbędą się w terminie 17-19 maja 2011. Po raz drugi tematem przewodnim manewrów będą działania ratownicze w zdarzeniach masowych, stąd kryptonim manewrów "MASÓWKA - 2".
Mamy nadzieję, że tym razem żaden kataklizm nie pokrzyżuje naszych planów i uda się nam wszystkim spotkać na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Nowością tych manewrów będzie dwutorowość prowadzonych zajęć.
Zapraszamy na nie jak zawsze zespoły, które realizować będą zajęcia wg dotychczas przyjętego schematu.
Zaproszenie nasze skierowane jest także do kadry dowódczej (dowódcy zmian, jednostek, oficerowie operacyjni komend), z którą omawiane będą zagadnienia dotyczące zasad organizacji akcji i jej dowodzeniem w przypadku zdarzeń masowych. Kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu manewrów nauczyło nas, że bardzo ważnym elementem ratownictwa w przypadku wypadków masowych jest prawidłowa organizacja działań na miejscu zdarzenia, stąd pomysł aby zagadnienia z tym związane omawiać z tymi osobami które będą w przypadku takich sytuacji dowodzić.
Przyjęliśmy założenie, że do południa drugiego dnia manewrów kadra dowódcza będzie realizowała zajęcia aplikacyjne połączone z wykładami, podczas kiedy zespoły ratownicze realizować będą zajęcia praktyczne. Dalsza część zajęć to wspólne działania zespołów ratowniczych i kadry dowódczej, dające szansę na połączenie wszystkich zagadnień związanych z tematyką manewrów.

Koszt udziału w manewrach to tradycyjnie 2,5 stawki dziennej za wyżywienie, oraz 2 stawki dzienne za nocleg i rozliczany jest na zasadach rozliczenia delegacji służbowych.
Ponadto obowiązuje opłata wpisowa która wyniesie:
- 100 złotych od zespołu uczestniczącego w manewrach,
- 10 złotych od każdego uczestnika szkolenia dla kadry dowódczej.
Opłaty ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją manewrów i obejmuje m.in. koszty przejazdów instruktorów, pozoracji zadań, materiałów szkoleniowych na ćwiczenia aplikacyjne oraz wyżywienia i zakwaterowania instruktorów.

Szczegółowych informacji udzielać będzie:
st. kpt. Jan Dalidowicz (tel. 602 432 793, mail: jan.dalidowicz@jrg1.jelenia-gora.pl)

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres manewry.zapisy@jrg1.jelenia-gora.pl

Ze względów logistycznych termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2011 roku.

Miejscem zgrupowania przyjeżdżających zespołów jest JRG 1 w Jeleniej Górze. Informacje o tym jak dojechać znajdują się tradycyjnie na dole strony.
Rejestracja zespołów odbywać się będzie w godzinach od 11:00 do 13:30. Po dojechaniu na teren jednostki należy w pierwszej kolejności zgłosić się w sali konferencyjnej celem dokonania rejestracji i opłat. Prosimy, aby posiadać wyliczoną kwotę należności, co przyśpieszy proces rejestracji. Ponadto podczas rejestracji należy dostarczyć aktualną imienną listę członków zespołu z numerem telefonu komórkowego przynajmniej jednego członka zespołu, oraz dane niezbędne do wystawienia rachunku za udział w manewrach (tzw. wpisowego).

Jadąc na manewry należy zabrać ze sobą latarki, oraz radiotelefony z kanałem B039 (wskazane jest posiadanie także radia nasobnego).  Oczywiście wyposażeniem niezbędnym jest zestaw PSP-R, oraz środek transportu.

 


LISTA ZGŁOSZONYCH ZESPOŁÓW

 1. KM PSP Jelenia Góra - JRG nr 1
 2. KM PSP Jelenia Góra - JRG nr 2
 3. KP PSP Brzeg
 4. KP PSP Dzierżoniów
 5. OSP Krzydlina Mała
 6. KP PSP Strzelin
 7. KM PSP Warszawa - JRG nr 8
 8. SGSP Warszawa
 9. KM PSP Wrocław - JRG nr 3
10. KP PSP Świebodzin
11. OSP Wołczyn
12. ENEA - zespół nr 1
13. ENEA - zespół nr 2
14. ENEA - zespół nr 3
15. ENEA - zespół nr 4
16. ENEA - zespół nr 5
17. ENEA - zespół nr 6
18. ENEA - zespół nr 7
19. KP PSP Wołów
20. KM PSP Wrocław - JRG nr 9
21. KM PSP Legnica
22. KP PSP Oława - JRG Jelcz-Laskowice
23. KP PSP Oława - JRG Oława
24. OSP KSRG Studniska Dolne
25. KM PSP Wałbrzych
26. KP PSP Namysłów - JRG Namysłów / OSP Strzelce
27. KP PSP Ząbkowice Śląskie
28. KP PSP Zgorzelec
29. KP PSP Głogów
30. KP PSP Lubin
31. KW PSP Toruń
32. Ratownicy Medyczni Oleśnica
33. KP PSP Krapkowice
34. KP PSP Bolesławiec
35. KP PSP Lwówek Śląski
36. KP PSP Świdnica - JRG Świdnica
37. KP PSP Świdnica - JRG Świebodzice
38. US Pharmacia - zespół nr 1
39. US Pharmacia - zespół nr 2
40. KP PSP Środa Śląska
41. KP PSP Trzebnica
42. OSP Kamień
43. OSP Lazarus - zespół nr 1
44. OSP Lazarus - zespół nr 2
45. OSP Krzywiń
46. KP PSP Nysa
47. Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej Nysa
48. KP PSP Kościan

 

LISTA OSÓB ZGŁOSZONYCH NA ZAJĘCIA DLA DOWÓDCÓW

 1. KP PSP Brzeg (2 osoby)
 2. KP PSP Dzierżoniów (4 osoby)
 3. OSP Krzydlina Mała (1 osoba)
 4. KM PSP Warszawa - JRG nr 8 (3 osoby)
 5. SGSP Warszawa (1 osoba)
 6. KP PSP Świebodzin (1 osoba)
 7. KM PSP Wrocław - JRG nr 9 (1 osoba)
 8. KM PSP Legnica (1 osoba)
 9. KP PSP Oława - JRG Jelcz-Laskowice (1 osoba)
10. KM PSP Wałbrzych (3 osoby)
11. KP PSP Namysłów - JRG Namysłów (1 osoba)
12. KP PSP Wołów (1 osoba)
13. KP PSP Ząbkowice Śląskie (3 osoby)
14. KP PSP Zgorzelec (4 osoby)
15. KP PSP Głogów (2 osoby)
16. KP PSP Strzelin (1 osoba)
17. KW PSP Toruń (1 osoba)
18. KP PSP Jawor (3 osoby)
19. KW PSP Białystok (18 osób)
20. KM PSP Wrocław - JRG nr 3 (2 osoby)
21. KP PSP Trzebnica (2 osoby)
22. KP PSP Góra (3 osoby)
23. OSP Lazarus (2 osoby)
24. KP PSP Lwówek Śląski (1 osoba)
25. KP PSP Nysa (2 osoby)
26. KP PSP Kłodzko (4 osoby)
27. KP PSP Kościan (1 osoba)


Aby otworzyć większą mapę w nowym oknie kliknij na obrazekMiejscem zgrupowania wszystkich zespołów przyjeżdżających na manewry jest siedziba JRG nr 1 w Jeleniej Górze znajdująca się przy ulicy Sokoliki 6.

Najłatwiejszy sposób dojazdu od strony Wrocławia, Strzegomia, Świdnicy, Bolkowa - jechać cały czas główną drogą (obwodnicą) na Szklarską Porębę i Zgorzelec. Po przejechaniu osiedla Zabobrze, pokonaniu estakady nad torami kolejowymi i minięciu po prawej stronie hipermarketu TESCO skręcić na światłach w lewo. Następnie jadąc główna drogą przejechać nad rzeką. Kolejne światła pokonać lekkim łukiem w prawo (drogą główną). Następne światła na wprost, a kolejne drogą główną czyli łukiem w lewo, ustawiając się za światłami na prawym pasie aby w obrębie kolejnych świateł pojechać łukiem w prawo. W ten sposób dojedziecie do czteropasmowej ulicy Wolności będącej główna arterią łączącą Centrum z Cieplicami. Od wjechania na ulicę Wolności pozostaje przejechanie nią w kierunku Cieplic dystansu 4100 m. Na wysokości salonu HUSQVARNA (po lewej stronie ulicy) znajduje się nad ulicą sygnalizacja świetlna charakterystyczna dla wyjazdów z remiz. Tam należy zjechać za salonem w lewo i wjechać na teren jednostki.
Najłatwiejszy sposób dojazdu od strony Legnicy i Złotoryi - po wjechaniu do Jeleniej Góry wjechać lekkim łukiem w prawo na obwodnicę (koło hipermarketu CARREFOUR). Po przejechaniu obwodnicą osiedla Zabobrze, pokonaniu estakady nad torami kolejowymi i minięciu po prawej stronie hipermarketu TESCO skręcić na światłach w lewo. Następnie jadąc główna drogą przejechać nad rzeką. Kolejne światła pokonać lekkim łukiem w prawo (drogą główną). Następne światła na wprost, a kolejne drogą główną czyli łukiem w lewo, ustawiając się za światłami na prawym pasie aby w obrębie kolejnych świateł pojechać łukiem w prawo. W ten sposób dojedziecie do czteropasmowej ulicy Wolności będącej główna arterią łączącą Centrum z Cieplicami. Od wjechania na ulicę Wolności pozostaje przejechanie nią w kierunku Cieplic dystansu 4100 m. Na wysokości salonu HUSQVARNA (po lewej stronie ulicy) znajduje się nad ulicą sygnalizacja świetlna charakterystyczna dla wyjazdów z remiz. Tam należy zjechać za salonem w lewo i wjechać na teren jednostki.
Najłatwiejszy sposób dojazdu od strony Zgorzelca
- po wjechaniu do Jeleniej Góry na rondzie zjechać drugim zjazdem (kierunek Wrocław) i dojechać do pierwszego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym należy skręcić w prawo. Dalej jechać główna drogą do kolejnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym należy także skręcić w prawo ustawiając się za światłami na prawym pasie aby w obrębie kolejnych świateł pojechać łukiem w prawo. W ten sposób dojedziecie do czteropasmowej ulicy Wolności będącej główna arterią łączącą Centrum z Cieplicami. Od wjechania na ulicę Wolności pozostaje przejechanie nią w kierunku Cieplic dystansu 4100 m. Na wysokości salonu HUSQVARNA (po lewej stronie ulicy) znajduje się nad ulicą sygnalizacja świetlna charakterystyczna dla wyjazdów z remiz. Tam należy zjechać za salonem w lewo i wjechać na teren jednostki.


INFORMACJE O POPRZEDNICH MANEWRACH

EDYCJA 3      EDYCJA 4      EDYCJA 5      EDYCJA 6      EDYCJA 7      EDYCJA 8      EDYCJA 9
EDYCJA 10      EDYCJA 11