GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

 

 

Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Jeleniej Górze istnieje od roku 2001. Pierwotnie stanowiła ona wydzieloną grupę Rejonowego Sztabu Ratownictwa SKSR, aby szybko wyodrębnić się i rozpocząć niezależną działalność.

W okresie swojej działalności nawiązaliśmy współpracę w Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze, które umożliwiło nam udział w dyżurach zespołów wypadkowych. Dzięki temu mogliśmy stale doskonalić swoje umiejętności. Grupa nasza wspomagała w zamian działania Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach większych zdarzeń mnogich i wypadków masowych, a także w sytuacjach gdy nasze zespoły były w stanie udzielić pomocy poszkodowanym przed przybyciem pogotowia.

W sezonach zimowych 2001/2002 i 2002/2003 nasi ratownicy zabezpieczali Mikrostację Sportów Zimowych "Łysa Góra" w Dziwiszowie koło Jeleniej Góry.

W latach 2002-2005 zabezpieczaliśmy na terenie całej Polski wszystkie edycje największego w kraju cyklu maratonów rowerów górskich.

W latach 2002 i 2003 współuczestniczyliśmy w realizacji zabezpieczenia medycznego Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, a w latach 2004 i 2005 stanowiliśmy jedyne zabezpieczenie medyczne Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasna Górę.

Ponadto realizujemy zabezpieczenie różnego rodzaju imprez (przeważnie sportowych), organizujemy szkolenia i pokazy. Ratownicy naszej grupy przygotowali strażaków KM PSP w Jeleniej Górze, oraz KP PSP we Lwówku Śląskim  do egzaminu recertyfikującego dla ratowników medycznych KSRG

W roku 2004 grupa nasza została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W GRS działa obecnie około 20 ratowników realizując różnego rodzaju zadania związane z ratownictwem, jak i szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy do naszych szeregów osoby z rejonu Jeleniej Góry i okolic chcące realizować swoje zainteresowania ratownicze wśród naszych ratowników.


strona główna

aktualności

porady

galeria

działania

grupa

kontakt

forum