GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

 

 


27.11.2006
O godzinie 20:00 zostaliśmy zadysponowani przez kierującego działaniami ratowniczymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Miłkowie, gdzie wskutek alarmu bombowego podjęto decyzje o ewakuacji wszystkich pacjentów, oraz całego personelu. Na miejsce działań skierowaliśmy jedną karetkę z 5-osobowym zespołem ratowniczym.
Naszym zadaniem (wspólnie z zespołem W-2 Pogotowia Ratunkowego Jelenia Góra) po przybyciu na miejsce zdarzenia było utrzymywanie pełnej gotowości do ewentualnego podjęcia medycznych działań ratowniczych w sytuacji gdyby zaistniała taka potrzeba, bez angażowania się w prowadzoną ewakuację. Po zakończeniu ewakuacji (łącznie ewakuowano około 100 osób, w tym prawie 80 pacjentów nie poruszających się samodzielnie) naszym zadaniem była współpraca z personelem zakładu w zakresie opieki medycznej nad ewakuowanymi, i jednoczesne utrzymywanie pełnej gotowości do ewentualnego podjęcia medycznych działań ratowniczych (w strefie zamkniętej działania prowadziły odpowiednie służby). W końcowej fazie ewakuacji zespół W-2 udzielił pomocy medycznej jednej pacjentce ZOL-u, której stan zdrowie uległ pogorszeniu, zakończonej transportem do szpitala. W trakcie tego transportu nasz zespół udzielił pomocy drugiej pacjentce ZOL-u, której stan zdrowia także nagle się pogorszył, oraz przygotował ja do transportu medycznego zrealizowanego przez zespół W-2.
Po odwołaniu alarmu, współpracowaliśmy z jednostkami PSP i OSP w powrocie pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Działania zakończyliśmy tuż przed północą. 


strona główna

aktualności

porady

galeria

działania

grupa

kontakt

forum